Umów się na wizytę. Skontaktuj się z Nami.

Echo serca przezprzełykowe

Echokardiografia przezprzełykowa

Jest metodą obrazowania serca za pomocą specjalnej sondy wprowadzanej przez przełyk pacjenta. Sondę należy umieścić w odpowiednim miejscu w celu dokładnego zobrazowania serca. Lewy przedsionek znajduje się blisko przełyku. Jest to odpowiednie miejsce, z którego za pomocą sondy echokardiograficznej można doskonale obejrzeć tę część serca. Wysokiej jakości zdjęcia uzyskuje się po wprowadzeniu sondy do żołądka. Po odpowiednim skierowaniu wprowadzonej tam części aparatu echokardiograficznego możliwe jest uzyskanie obrazu lewej komory wraz z dokładnym obrazem koniuszka serca. 

Wskazania do badania przezprzełykowego

Badanie wykonuje się jako uzupełnienie echokardiografii przezklatkowej (echo serca). Badanie obrazowe przeprowadzone przez klatkę piersią ma ograniczone pole obrazowania. Natomiast echokardiografia przezprzełykowa pozwala na zobrazowanie miejsc w sercu, które nie są widoczne podczas wykonywanego badania przezklatkowego.

Szczególnymi przypadkami, w których konieczne jest wykonanie echokardiografii przezprzełykowej są:

 • wady wrodzone serca,

 • wady nabyte serca,

 • ocena sztucznych zastawek wszczepionych do serca, np. podczas podejrzenia jej nieprawidłowej funkcji,

 • udary mózgu przy podejrzeniu sercowej przyczyny,

 • zatory, które mogą powstawać po dostaniu się do małych naczyń skrzepliny powstałej/obecnej w sercu,

 • diagnostyka dużych naczyń w obrębie serca – aorty, naczyń krwionośnych płuc,

 • podejrzenie stanu związanego z rozwarstwieniem aorty,

 • diagnostyka skrzeplin obecnych w sercu,

 • śródoperacyjna kontrola operacji kardiochirurgicznych,

 • stan wskazujący na zapalenie wsierdzia,

 • podejrzenie guzów serca.

Cena badania: 100 zł.