Umów się na wizytę. Skontaktuj się z Nami.

Kardiolog

Dr med. Ireneusz Jedliński
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog


Od wielu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób serca. Bogate doświadczenie szpitalne oraz ambulatoryjne pozwala na podjęcie trafnych rozpoznań oraz decyzji terapeutycznych.  W ramach praktyki wykonywana jest kompleksowa diagnostyka kardiologiczna: echo serca, testy wysiłkowe, echo przezprzełykowe, stress echo, badania holterowskie (EKG, ciśnieniowe).

Zakres konsultacji:

 • Diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej (po zawale, stenty)

 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca

 • Diagnostyka i leczenie nadciśnienie tętniczego

 • Kwalifikacja do koronarografii oraz plastyki naczyń wieńcowych

 • Klasyfikacja do wszczepienia stymulatora ICD, układy resynchronizujące

 • Kwalifikacja do leczenie inwazyjnego wad serca (PFO,  ASD II, zastawka aortalna).

 • Ocena kardiologiczna przed zabiegami operacyjnym i zgoda na znieczulenia

Cena wizyty z badaniem echo: 130 zł.


Dr med. Krystyna Mąka
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog


Od wielu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób serca. Bogate doświadczenie szpitalne oraz ambulatoryjne pozwala na podjęcie trafnych rozpoznań oraz decyzji terapeutycznych.  W ramach praktyki wykonywana jest kompleksowa diagnostyka kardiologiczna: echo serca, testy wysiłkowe, badania holterowskie (EKG, ciśnieniowe).

Zakres konsultacji:

 • Diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej (po zawale, stenty)

 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca

 • Diagnostyk i leczenie nadciśnienie tętniczego

 • Kwalifikacja do koronarografii oraz plastyki naczyń wieńcowych

 • Klasyfikacja do wszczepienia stymulatora ICD, układy resynchronizujące)

 • Ocena kardiologiczna przed zabiegami operacyjnym i zgoda na znieczulenia


Cena wizyty z badaniem echo: 130 zł.